Jak spisać ważny testament?

Category: porady prawne 31 0

W życiu każdego z nas przychodzi ten moment, w którym decydujemy się na sporządzenie testamentu. Jest to nieunikniona kolej rzeczy. Zdecydowanie lepiej mieć te sprawy zawczasu uregulowane, aby potem nie było żadnych niesprzyjających okoliczności. Sporo ludzi chce we właściwym czasie uregulować wszystkie najważniejsze sprawy. Mają zamiar zabezpieczyć dzieci i małżonka na wypadek nagłej śmierci. Szczególnie dotyczy to osób już w podeszłym wieku. Nie każdy jednak wie, jak poprawnie zabrać się za sporządzanie takiego testamentu. Trzeba zdawać sobie sprawę, że tylko odpowiednio wykonana czynność przez upoważnioną do tego osobę nada konkretnemu dokumentowi moc prawną.
Warto zaznaczyć, że najważniejszą kwestią jest odręczność testamentu.  Dokument musi być napisany wyłącznie przez spadkodawcę. W innym przypadku nie będzie ważny. Są  jednak pewne wyjątki od tej zasady. Dotyczą przede wszystkim osób, które nie mogą samodzielnie napisać całej treści testamentu. W takich przypadkach jest możliwe, aby spadkodawca podyktował te kilka zdań innej osobie. Trzeba jednak podkreślić, że wymagany jest jednak i tak podpis osoby, która decyduje się na sporządzenie takiego dokumentu. W zdecydowanej jednak większości przypadków najważniejszą zasadą odnośnie testamentów jest to, że powinien być spisany samodzielnie. Trzeba w tym miejscu podkreślić, że moc prawna jest nadawana dokumentom, które nie są napisane na komputerze czy maszynie do pisania. Wielu osobom wydaje się, że w XXI wieku wszystkie papiery powinny być w taki właśnie sposób sporządzone. Tak jednak nie jest. Oczywiście, na co dzień korzystamy z komputerów czy laptopów, ale w przypadku pisania testamentu jest to stanowczo zakazane. Ta reguła ma przede wszystkim utrudniać zadanie fałszerzom, którzy chcieliby podrobić jakiś dokument. Niestety, takich osób też nie brakuje.
Warto podkreślić, że dobrze sporządzony testament powinien też zawierać wyraźnie zaznaczoną datę. Teoretycznie, nie jest to wymagane. Czasami jednak przydaje się. Kiedy? Jeśli spadkodawca zmienił treść testamentu i wyróżnił tam inne osoby, to na podstawie wyraźnie zaznaczonej daty będzie można określić, kto tak naprawdę ma prawo do jego majątków. O ile sama data nie jest wymagane prawnie (ale najlepiej, gdyby była), to podpis jest zdecydowanie konieczny. Tutaj także należy wykonać go odręcznie. Musi być na tyle czytelny, aby nie było żadnych problemów z dokonaniem oceny, która osoba rzeczywiście go wykonała. Warto zaznaczyć, iż nie jest wymagane, że podpis musi zawierać dokładnie imię i nazwisko. Może być dokonany w inny sposób (na przykład skrótowo). Grunt, żeby podpis w jasny sposób sugerował, kto jest jego autorem.
Aby testament był ważny w świetle obowiązującego w Polsce prawa, nie może być tworzony dla więcej, niż jednej osoby. Nie dla wszystkich jest to do końca jasne. Niektórzy ludzie wykonują testament za siebie i za kogoś. Na przykład, mąż nie znając dokładnie prawa zdecydował się też zrobić testament za swoją chorą żonę. To jednak nie jest zgodne z prawem. Sporządzony w ten sposób dokument nie będzie ważny.  To samo tyczy się podobnej sytuacji, w której dwójka osób chce na jednym dokumencie rozdysponować swój majątek.
Sporządzając testament nie powinno zapomnieć się też o miejscowości. Jest to ważna informacja, dzięki której też będzie można rozsądzić czy dany dokument jest ważny. Szczególnie tyczy się to osób, które przebywają w różnych krajach. Warto pamiętać, że nie w każdym państwie obowiązujące prawo jest dokładnie takie samo. Brak tej informacji może stanowić zagrożenie i spowodować, że testament rzeczywiście nie będzie ważny.
Kluczowe jest też dokładne i bardzo konkretne wskazanie spadkodawców i spadkobierców. Jeśli w danej rodzinie jest kilka osób o takim samym imieniu i nazwisku, to może być problem. Jak go uniknąć? To proste. Wystarczy tylko uzupełnić informacje o konkretnej osobie podając jej PESEL, datę i miejsce urodzenia oraz miejsce zamieszkania. Osoba sporządzająca testament powinna być jak najbardziej konkretna i szczegółowa. To zminimalizuje do zera ryzyko ewentualnych późniejszych problemów z dokumentami.  Jeśli chce kogoś wydziedziczyć, to też powinna dokładnie o tym napisać, aby nie było żadnych niedomówień.

Related Articles

Add Comment