Budowa silnego państwa

Category: porady prawne 166 0

Dzisiaj idea silnego i niezależnego państwa znów zaczyna dominować nie tylko w polityce europejskiej, ale dla członków Unii Europejskiej, którzy jeszcze nie więcej niż dekadę temu głosowali za wspólnymi wartościami i przystąpieniem do sojuszu właśnie ze względu na szacunek dla wspólnego fundamentu, na którym wyrosły wszystkie państwa europejskie – przesadne uleganie tym populistycznym i demagogicznym trendom jest czymś wyjątkowo niepokojącym.

To właśnie Wspólnota i Sojusz, a więc gotowość do pozbycia się pewnej dozy suwerenności na rzecz korzyści wynikających ze wspólnego działania w tym samym interesie i tymi samymi metodami działania, leżały u stóp wszystkich Traktatów podpisywanych nie tylko przez polskich polityków w ostatnim półwieczu. To fundament stricte filozoficzny i społeczny, który jeszcze nie tak dawno wydawał się gwarantem stabilności i bezpieczeństwa wszystkich europejskich nacji, a dzisiaj przeżywa bodaj największy kryzys w swojej historii.

Related Articles

Add Comment