Prawo pracy

Category: kancelaria adwokacka 116 0

Wiele osób marzy o tym, aby pracodawca zatrudnił je na podstawie umowy o pracę. Jest to związane z szeregiem profitów, które przysługują jedynie osobom zatrudnionym w ten właśnie sposób. Przede wszystkim, umowa o pracę gwarantuje opłacanie przez pracodawcę składek na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne oraz na ubezpieczenie społeczne. Dzięki temu możemy leczyć się za darmo korzystając z publicznej służby zdrowia oraz liczyć w przyszłości na świadczenie emerytalne lub rentowe.

Poza tym, umowa o pracę umożliwia korzystanie z urlopów płatnych i bezpłatnych w określonej ilości godzin. Prawo pracy w wyraźny sposób określa tę ilość, a także stosuje różnego rodzaju wyjątki. Dotyczą one na przykład osób niepełnosprawnych, które pracują w mniejszym wymiarze godzinowym, a także mogą korzystać z większej ilości dni wolnych od pracy. Osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę często uskarżają się jednak, że wysokość ich wynagrodzenia netto i brutto bardzo się o siebie różnią. Wynika to właśnie z obowiązku uiszczania przez pracodawcę w imieniu pracownika szeregu wspomnianych powyżej składek ubezpieczeniowych, a także podatku dochodowego od osób fizycznych.

Prawo pracy daje pracownikom, których pracodawca zatrudnia za pomocą umowy o pracę wiele możliwości. Mają oni bowiem prawo przerw co godzinę w wymiarze pięciu minut i jednej dłuższej, piętnastominutowej. Nie każdy pracownik z tego prawa korzysta, jednakże warto pamiętać, iż prawo pracy nakłada na pracodawcę obowiązek udzielania takich przerw, dokładnie we wskazany powyżej sposób. Poza tym, prawo pracy reguluje wyraźnie to, w jaki sposób można zatrudniać kobiety w ciąży. Nie powinny one przebywać dłużej niż przez cztery godziny przy monitorze ekranowym. Nie mogą również dźwigać w żadnym wypadku, ani wykonywać prac na wysokości. Prawo pracy reguluje także kary, jakie mogły by spotkać pracodawcę, gdyby nie stosował się do jego zapisów.

Dzięki temu, że w Polsce uregulowane zostało prawo pracy, każdy pracownik powinien poznać swoje możliwości, jakie mu ono daje. Powinien on być świadomy, kiedy tana temperatura nie wpływa na to, czy może pracować, czy też nie, a kiedy ma na to istotny wpływ. Poza tym, reguluje ono, iż pracodawca powyżej konkretnej temperatury w pomieszczeniu ma obowiązek zapewnienia wody do picia. Prawo pracy nakłada więc obowiązki i prawa, zarówno na osobę pracownika, jak i pracodawcy. Dobrze jest je znać, aby nie dać się wykorzystywać i samemu również nie naruszać obowiązujących przepisów prawa. Tak, jak każda dziedzina prawa, prawo pracy powinno być bezwzględnie przestrzegane.

W szczególny sposób o przestrzeganie przepisów prawa pracy dba się oczywiście w firmach państwowych. Pracodawcy doskonale zdają sobie bowiem sprawę z tego, że nie mogą sobie pozwolić na naruszanie przepisów, ponieważ spotka ich za to kara. Pracownicy zatrudnieni w takich jednostkach są bardzo często bardzo świadomi swoich praw. Niekiedy potrafią oni pozyskać od pracodawcy bardzo wysokie odszkodowania i dalej pracować na swoim starym stanowisku wiedząc, że prawo im na to pozwala.

Related Articles

Add Comment