Unieważnienie małżeństwa kościelnego a pomoc adwokata

Category: kancelaria adwokacka 152 0

Procedura unieważnienia małżeństwa zawartego w Kościele katolickim jest odmienna od cywilnej sprawy rozwodowej. Jednak i w tym przypadku warto zadbać o pomoc prawną. Udział pełnomocnika w procesie o ustalenie nieważności zawartego małżeństwa jest dla strony procesowej gwarantem właściwego przedstawienia sprawy, w zgodzie ze stanem faktycznym, a także realizacji założeń proceduralnych.
Adwokat powołany do danej sprawy powinien zaprezentować zebrany materiał dowodowy oraz przeprowadzić wszelkie działania wynikające z określonych etapów postępowania unieważnienia małżeństwa w zgodzie z prawem kanonicznym. Chodzi tutaj o tak przeprowadzony dowód i analizę faktów, aby sędzia, mający wydać orzeczenie, zachował pewność moralną na temat słuszności swego postępowania.
Umiejętne przeprowadzenie dowodu jest bardzo ważnym elementem każdej sprawy procesowej. Obecność adwokata na tym etapie sprawia, że cały ten proces charakteryzuje się kompletnością, wiarygodnością oraz rzetelnością. W przypadku unieważnienia małżeństwa zawartego w Kościele celem pracy adwokata nie jest polemika ze stroną przeciwną, a tylko umiejętne przeprowadzenie dowodów własnego mocodawcy celem uzasadnienia wniosku i potwierdzenia wiarygodności danej tezy procesowej. Rolą pełnomocnika jest zwrócenie uwagi sędziego na te aspekty i opinie prawne, które mogłyby upewnić sędziego w słuszności jego wyroku oraz pomóc dojść do pewności moralnej tak istotnej w przypadku tego rodzaju postępowań.
To prawnik ma za zadanie zwrócić uwagę sądu na istotne dla wyroku kwestie i opinie prawne. Zwłaszcza uwagi obrończe zaprezentowane przez prawnika służą rozpatrzeniu wniosków i podkreśleniu argumentów za. Umiejętność posługiwania się prawem jest tutaj przydatna, aby przekonać sędziego, że dane przepisy i normy prawne mają zastosowanie w danym przypadku i czynią stanowisko zasadnym.
Tak jak w przypadku spraw cywilnych i karnych, tak w przypadku wniosku o unieważnienie małżeństwa kościelnego, udział adwokata usprawnia przebieg procesu. Odmiennie od osoby nieobeznanej z prawem, adwokat jest w stanie odwołać się nie tylko do obowiązujących norm prawnych, ale również do innych źródeł, takich jak: komentarze, uchwały synodów, soborów czy orzecznictwo Roty Rzymskiej. Udział profesjonalisty jest też przyczynkiem do rozważania nie tylko na gruncie teoretycznym, ale także dyskusji opartej na wiedzy i praktycznych realizacjach prawnych.
Strona wnioskująca, korzystając z pomocy prawnika, zapewnia sobie spokój dokonania wszystkich niezbędnych czynności. Reprezentując samą siebie, strona wnioskująca stoi na nierównej pozycji. W skład Trybunału orzekającego wchodzą bowiem specjaliści prawa kanonicznego. Dla sędziów bardzo ważny jest poziom merytoryczny użytych argumentów, a także kontekst przedstawionego problemu. Powody złożenia wniosku muszą być bowiem istotne z punktu widzenia prawa kanonicznego. Aby zatem wzmocnić swoją pozycję i zwiększyć szansę na pozytywne rozpatrzenie wniosku, warto skorzystać z pomocy profesjonalisty.

Related Articles

Add Comment