Opłaty notarialne

Category: notariusz 105 0

Każdy z nas z pewnością miał okazję w swoim życiu odwiedzić kancelarię notarialną. Istnieje szereg czynności, które wymagają wizyty u notariusza i wystawienia przez niego odpowiedniej dokumentacji. Najczęściej są to akty notarialne dotyczące kupna lub sprzedaży, a także darowizny nieruchomości, ale bywa, że do notariusza zgłaszamy się po zwykłe potwierdzenie za zgodność dokumentacji z jej oryginałem.

Nie należy również zapominać o przykrych sprawach, takich jak sprawy spadkowe. Te również często są regulowane przez spadkobierców właśnie notarialnie, poprzez sporządzenie w obecności notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia, który to potwierdza nabycie spadku przez kogoś. Zdarza się, że spadkobiercy notarialnie odrzucają również spadek po zmarłym, kiedy zdają sobie sprawę z tego, że spadkodawca mógł posiadać długi. Inni zaś decydują się na przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, czyli dziedziczą spadek do wysokości długów zmarłego. Dzięki temu nie ma ryzyka odziedziczenia żadnych długów.

Ze wszystkimi tymi czynnościami związane są oczywiście odpowiednie opłaty notarialne. Ich wysokość jest uzależniona przede wszystkim od rodzaju pracy, jaką wykonał notariusz, ale również i od wartości, na przykład sprzedawanej lub darowanej nieruchomości. To właśnie opłaty notarialne sprawiają, że kancelarie tak wspaniale prosperują w dzisiejszych czasach i wiele mówi się o tym, że notariusze to niezwykle bogaci i dobrze sytuowani ludzie.

Opłaty notarialne pobierane za konkretne usługi powinny wynosić w każdej kancelarii notarialnej dokładnie tyle samo, ponieważ uregulowane są w Polsce przez taksę notarialną. Oznacza to, że żaden notariusz nie powinien od nas żądać wyższej kwoty.

Największe korzyści z pewnością przynoszą opłaty notarialne pochodzące z wydanych aktów sprzedaży lub kupna nieruchomości. Opłaty notarialne bowiem w tych przypadkach są uzależnione od wartości samej nieruchomości. Bywają to bardzo duże sumy, które wpływają na konto bankowe kancelarii notarialnych. Inne opłaty notarialne, jak na przykład ta za poświadczenie kopii dokumentu z jego oryginałem są niskie i nie przynoszą one kancelarii żadnych większych i bardziej wymiernych dochodów. To właśnie z takimi sprawami najczęściej zwracamy się na co dzień do notariusza.

Najczęściej poświadczone notarialnie za zgodność dokumenty są nam potrzebne, kiedy kierujemy jakąkolwiek sprawę do sądu. Sądy wymagają bowiem kopii notarialnych dokumentacji lub przedłożenia oryginałów. Zdarza się również, że takie kopie sporządzane są w celu przedłożenia w bankach i innych instytucjach, na przykład urzędach. Wielokrotnie zdarza się, że także uczelnie wyższe wymagają dostarczenia odpisów dokumentów, takich jak świadectwo maturalne lub świadectwo dojrzałości, poświadczonych notarialnie za zgodność.

Wiele osób decyduje się także na podpisywanie różnego rodzaju umów przed notariuszem. Mogą być to umowy dotyczące różnych aspektów życia. Niejednokrotnie pary, które nie chcą brać ślubu w ten właśnie sposób regulują wiele kwestii.

Related Articles

Add Comment