Kancelaria notarialna

Category: notariusz 48 0

Każdemu z nas zdarza się czasami odwiedzić notariusza. Zazwyczaj dotyczy to sytuacji, kiedy chcemy spisać testament, lub też dziedziczymy po kimś majątek. Bywa również, że udajemy się do kancelarii notarialnej w celu sporządzenia aktu notarialnego, kiedy nabywa lub sprzedajemy nieruchomości, lub też darujemy komuś jakieś dobra. Notariusze mają więc dużo pracy i nie zawsze można zjawić się u nich od ręki.

Zazwyczaj, w przypadku poważniejszych spraw konieczne jest wcześniejsze umówienie spotkania na konkretny termin oraz godzinę.

Kancelaria notarialna to także miejsce, w którym możemy bez problemu poświadczyć dokumenty za zgodność odpisu z oryginałem. W wielu przypadkach, w różnych instytucjach, jak an przykład sądy możemy się posługiwać kopiami dokumentacji jedynie poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez notariusza. Poświadczyć może nam oczywiście kopię również organ wystawiający dany dokument, jednakże nie zawsze mamy taką możliwość, ponieważ dokumenty mogą pochodzić z drugiego końca Polski.

Kancelaria notarialna to również miejsce, w którym bardzo często załatwiane są sprawy spadkowe po zmarłym. Jeżeli w sprawie majątku po osobie, która zmarła sąd nie wydał postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, na wniosek potencjalnego spadkobiercy lub jakiejś instytucji, najlepszym rozwiązaniem jest właśnie udanie się do najbliższej kancelarii notarialnej. Można tam sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia, który również jest ważnym dokumentem i który potwierdza nabycie spadku po danej osobie.

Wielu osobom wydaje się, że notariusze zarabiają bardzo duże pieniądze, z uwagi na stawki jakie obowiązują w ich pracy i wysokość opłat, jakich należy dokonać, aby otrzymać jakikolwiek dokument wystawiony przez notariusza. Kancelaria notarialna to faktycznie miejsce, w którym często obraca się bardzo wysokimi kwotami. Większość opłat notarialnych, uzależniona jest bowiem od wartości nieruchomości, których dane akty dotyczą.

Może się więc okazać, że za potwierdzenie aktem notarialnym nabycia konkretnej nieruchomości, której wartość jest znaczna, kancelaria notarialna zażyczy sobie sporej sumy pieniędzy. Stanowi to zazwyczaj jakiś procent wartości. Warto jednakże zauważyć, iż każda kancelaria notarialna jest zobowiązana do pobierania opłat w jednej i tej samej wysokości, ponieważ regulują to taksy notarialne. Nie ma więc możliwości, aby w jednej kancelarii notarialnej zapłacić za coś większą opłatę, niż w innej, podobnej.

Miejsce takie jak kancelaria notarialna zazwyczaj mieści się w centrum miasta, w pobliży do wielu miejsc i punktów użyteczności publicznej. Poza osobami fizycznymi korzystają bowiem z kancelarii notarialnych również firmy i instytucje państwowe. Najczęściej dobre usytuowanie w centrum miasta oznacza największą ilość klientów w mieście i renomę, którą każda kancelaria notarialna nie jest w stanie się pochwalić. Nie oznacza to jednakże wcale wyższej jakości wykonywanie powierzonych kancelarii zadań. Najlepiej jest zwracać uwagę na nazwisko i renomę samego notariusza, a nie całej kancelarii.

Related Articles

Add Comment