Obwieszczenia komornicze

Category: komornik 41 0

Egzekucja z nieruchomości nie jest niczym przyjemnym i z pewnością nikt z nas nie chciał by się znaleźć w takiej sytuacji, że w naszej miejscowości pojawiają się obwieszczenia komornicze dotyczące licytacji naszej nieruchomości, w szczególności naszego domu mieszkalnego.

Jest to oczywiście ostateczność we wszystkich sprawach i nie ma możliwości wszczynania egzekucji z nieruchomości w przypadku osób, których długi są niższe od przewidywanych kosztów takiego działania. Zdarzają się jednak przypadki, że zachodzi konieczność wszczęcia egzekucji z nieruchomości wobec braku możliwości wyegzekwowania należności w inny sposób. Wtedy należy się liczyć z tym, że pojawią się także owe obwieszczenia komornicze o licytacji.

Przede wszystkim, w przypadku dużego długu należy dokonywać wszelkich prób i starań, aby dogadać się bezpośrednio ze swoim wierzycielem, zanim wierzytelność trafi do sądu i do komornika sądowego. Komornicy naliczają bowiem znaczne koszty za każde swoje działanie, które sprawiają, że dług może znacząco wzrosnąć. Wysokość tych kosztów jest oczywiście uzależniona od wysokości długu, także im większe zobowiązanie, tym wyższe przyszłe koszty.

Jeżeli nie mamy możliwości dogadania się z wierzycielem, pozostaje nam próba porozumienia się z komornikiem. Niekiedy jednak wysokość należności jest tak duża, że wobec braku możliwości spłaty, komornik decyduje się ostatecznie na licytację naszej nieruchomości. Pamiętajmy o tym, że jeżeli nieruchomość stanowi współwłasność małżeńską, koniecznym jest, aby upomnienie i tytuł egzekucyjny kierowane były przez wierzyciela zawsze na oboje małżonków. W innym wypadku nie ma możliwości dokonania wpisu hipoteki przymusowej do naszej księgi wieczystej.

Dokonanie takiego wpisu umożliwia wierzycielowi skierowanie wniosku o wszczęcie egzekucji z nieruchomości. Zawsze muszą pojawić się dwa obwieszczenia komornicze o licytacji. Jest to konieczny warunek do przeprowadzenia licytacji. Takie obwieszczenia komornicze mogą pojawiać się w różnych miejscach, niestety dłużnik nie ma an to żadnego wpływu.

Pamiętajmy o tym, że nawet pomimo tego, że pojawią się już te obwieszczenia komornicze, może się okazać, ze nikt nie będzie zainteresowany licytacją naszej nieruchomości. Wiele zależy od tego, w jakim jest ona stanie. Warto negocjować z komornikiem i zwrócić się do niego z prośbą, aby licytacji podlegała tylko część działki, na której nie stoi nieruchomość. Może się to jednak wiązać z koniecznością pokrycia przez nas kosztów wydzielenia działki.

Pamiętajmy, że wpis hipoteki przymusowej w księdze wieczystej wcale nie musi oznaczać, że zaczną się pojawiać obwieszczenia komornicze o licytacji naszej nieruchomości. Jest to tylko forma zabezpieczenia wierzytelności na wypadek przedawnienia się długu. Wierzyciel ma bowiem możliwość skierowania wniosku o egzekucję z nieruchomości, nawet kiedy upłynął już termin przedawnienia należności, czyli po pięciu latach. Zezwala mu an to polskie prawo, które daje jedyną taką możliwość. Warto więc zrobić wszystko, aby nie dopuścić do takiej sytuacji.

Related Articles

Add Comment