Zajęcie rachunku bankowego

Category: komornik 66 0

Organ egzekucyjny prowadząc swoje postępowanie w celu ściągnięcia przymusowego należności może zastosować wobec dłużnika różnego rodzaju środki. Jednym z nich jest zajęcie rachunku bankowego dłużnika. Takie zajęcie kieruje się do banku, jak również do dłużnika. Bank ma obowiązek udzielić komornikowi odpowiedzi, czy rachunek jest prowadzony oraz dokonać stosownego zajęcia. Wówczas środki pozyskane z rachunku, przeznacza on na pokrycie własnych kosztów oraz przekazuje wierzycielowi. Należy jednak pamiętać, że musi być to imienny rachunek bankowy, prowadzony na rzecz zobowiązanego. W innym wypadku bank musi odmówić takiego zajęcia.

Jeżeli zaś rachunek prowadzony jest na oboje małżonków, organ musi zbadać, czy dług powstał już po zawarciu związku małżeńskiego. Jeżeli tak jest, konieczne jest wystawienie przez wierzyciela tytułu wykonawczego ze wskazaniem na oboje małżonków. Dopiero wtedy można dokonać zajęcia takiego rachunku i środków, które się na nim znajdują. Często takie zajęcie rachunku bankowego okazuje się dla dłużnika całkowitym paraliżem. Komornik zazwyczaj kieruje dokument zajęcia do kilku banków i może zdarzyć się tak, że zajęte zostaną wszystkie rachunki bankowe dłużnika. Najczęściej organ egzekucyjny kieruje jednocześnie zajęcie wynagrodzenia do pracodawcy. Ma on obowiązek przekazania jego połowy, jeżeli przekracza ono próg najniższej średniej krajowej.

Related Articles

Add Comment