Przedawnienie długów

Category: komornik 38 0

Coraz więcej osób w Polsce ma duże kłopoty związane z zadłużeniem. Najczęściej są to długi w bankach i w firmach pożyczkowych, ale niekiedy są to także długi podatkowe, czy też związane z nie opłacaniem rachunków. Wiele przedsiębiorstw i większych lub mniejszych firm również cierpi z powodu zadłużenia, które nie daje im spokoju.

Przyczynił się do tego z pewnością w dużej mierze kryzys ekonomiczny, który dotknął gospodarek na całym świecie kilka lat temu i pozostawił po sobie ślad na długi okres czasu. Powoli kryzys mija i my odzyskujemy również swoje siły, ale należy liczyć się z tym, że długi trzeba będzie spłacić i tak.

Wiele osób liczy na przedawnienie długów, które ma miejsce po pięciu latach, jednakże bardzo trudno jest, aby przez tak długi okres czasu, bieg terminu przedawnienia nie został przerwany i nie zaczął biec od początku. Zgodnie bowiem z Ordynacją podatkową, która mu tutaj zastosowanie, bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się pierwszego dnia roku, który następuje po roku, w którym należność stała się wymagana. Bieg ten trwa przez okres pięciu lat i dopiero wtedy następuje przedawnienie długów. Oznacza to, że cała należność przedawnia się i nie można jej już wymagać, ani egzekwować. Jedynym wyjątkiem jest uprzednie zabezpieczenie swojej należności przez wierzyciela poprzez wpis hipoteki przymusowej do księgi wieczystej. Egzekucję z nieruchomości można bowiem prowadzić w nieograniczonym terminie, nawet jeżeli miało miejsce już przedawnienie długów.

Nie każdy dłużnik zdaje sobie jednak sprawę, iż zastosowanie przez organ egzekucyjny jakiegokolwiek skutecznego środka egzekucyjnego przerywa ten bieg i zaczyna on biec na nowo. Katalog skutecznych środków egzekucyjnych jest dość wąski, może być to na przykład skuteczne zajęcie rachunku bankowego lub wynagrodzenia za pracę, albo przyjęcie kwoty u zobowiązanego.

Istnieje również możliwość zawieszenia terminu, wtedy przedawnienie długów również następuje później. Osoby, które nie zdają sobie z tego sprawy i liczą na przedawnienie długów, mogą się w takiej sytuacji bardzo przeliczyć. Wierzyciele bardzo dbają bowiem o tym, aby nie nastąpiło przedawnienie długów i mocno zabiegają o to, aby komornik zastosował jakikolwiek skuteczny środek egzekucyjny.

Co ciekawe, skutecznym środkiem egzekucyjnym może być na przykład zajęcie rachunku bankowego, na którym brak jest środków. Ważne, aby bank prowadził ten rachunek na nazwisko zobowiązanego. Prawo sprzyja jednak wierzycielom i umożliwia im odzyskiwanie długów, tak aby nie ulegały one zbyt szybko przedawnieniom. Nie warto więc liczyć na przedawnienie długów i nic nie robić w swojej sprawie. Pamiętajmy o tym, że odsetki od należności głównej wzrastają z każdym dniem i powiększają one naszą należność. Do tego dochodzą oczywiście również koszty działań komorniczych, które mogą być bardzo dotkliwe, ponieważ ich wysokość zależy od wysokości należności. Im więcej jesteśmy winni, tym większe komornik naliczał będzie nam koszty w związku ze swoimi podejmowanymi działaniami.

Related Articles

Add Comment