Adwokat

Category: kancelaria adwokacka 131 0

Zawody prawnicze cieszą się opinią prestiżowych i dających szanse na dużo wyższe zarobki niż przeciętne. Dlatego już od wielu lat studia prawnicze cieszą się niesłabnącą popularnością wśród absolwentów szkół średnich. Ukończenie prawa daje możliwość pracy w wielu miejscach lub na własny rachunek. Jednak studia to nie wszystko. Aby wykonywać zawód prokuratora, sędziego, notariusza, adwokata czy radcy prawnego trzeba dalej kontynuować naukę, wybierając odpowiednią, najczęściej płatną, aplikację. Dopiero po zdaniu egzaminu zawodowego przysługuje prawo do wykonywania określonej profesji. Osoby zainteresowane świadczeniem pomocy prawnej decydują się przeważnie na trwającą trzy lata aplikację adwokacką. Zanim absolwent prawa zostanie adwokatem, musi zaliczyć wiele zajęć w ramach aplikacji i zdać obowiązkowe egzaminy. Niezbędne są też praktyki. Ukończenie aplikacji pozwala na uzyskanie wpisu na listę adwokatów.

Na spełnienie marzeń o zawodzie adwokata potrzeba wiele czasu i cierpliwości. Przyszły adwokat musi odznaczać się dobrą pamięcią, co ułatwi bezproblemowe opanowanie rozmaitych przepisów prawnych, a następnie korzystanie z nich w praktyce. Głównym aktem prawnym, regulującym obowiązki zawodowe adwokatów, jest ustawa prawo o adwokaturze. W oparciu o jej zapisy działa też samorząd adwokacki. Zgodnie z ustawą adwokaci nie mogą być zatrudniani w ramach umowy o pracę. Udzielają pomocy prawnej, prowadząc działalność gospodarczą lub jako wspólnicy w spółce, jaką może być również kancelaria adwokacka. Na szeroko rozumianą pomoc prawną, jaką świadczy adwokat, składają się nie tylko porady i opinie z zakresu prawa oraz praca nad projektami aktów prawnych takich jak umowy czy statuty. Adwokatom przysługuje prawo do występowania przed sądami i urzędami w imieniu swoich klientów, również jeśli chodzi o sprawy z zakresu prawa karnego lub karnoskarbowego. Wśród ich klientów znajdują się zarówno osoby fizyczne, jak i prawne, a także jednostki bez osobowości prawnej, jak na przykład spółki jawne czy wspólnoty mieszkaniowe. Adwokaci pomagają im w rozwiązywaniu problemów z różnych dziedzin prawa. Osoby fizyczne często zwracają się o porady z zakresu prawa rodzinnego, cywilnego czy karnego. Pomoc osobom prawnym ma zwykle bardziej złożony charakter, a dotyczy zwykle spraw z zakresu prawa finansowego, cywilnego czy gospodarczego.
Przepisy prawne regulują też kwestie odpowiedzialności zawodowej adwokata. Za prowadzenie działań niezgodnych z prawem czy wykroczenie poza swoje obowiązki zawodowe, może on zostać pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej. Sprawy takie rozstrzyga sąd okręgowej rady adwokackiej. Do łagodniejszych kar, z jakimi może liczyć się adwokat, należą upomnienie i nagana. Bardziej odczuwalne kary to zakaz wykonywania obowiązków zawodowych na okres nawet do pięciu lat lub usunięcie z adwokatury.
Adwokat to zawód, w którym niezbędna jest zarówno umiejętność samodzielnego działania, jak i współpracowania z innymi. Nie sposób wyobrazić sobie pracy adwokata bez kontaktu z klientami czy  przedstawicielami innych zawodów prawniczych w tym sędziami lub prokuratorami, a nawet aplikantami, odbywającymi praktyki.

Related Articles

Add Comment