Alimenty

Category: rozwody 63 0

Alimenty to termin, który z pewnością kojarzy większość z nas. Na ogół wiążemy go z rozwodem i koniecznością utrzymywania dzieci. Tymczasem okazuje się, że alimenty do świadczenia na rzecz osób fizycznych, które wynikać mogą z pokrewieństwa, małżeństwa oraz powinowactwa. Alimenty mogą być płacone nie tylko przez rodziców na rzecz dzieci, ale również przez dzieci na rzecz rodziców.

Krewni w linii prostej

Zalicza się do nich rodziców, dziadków, dzieci oraz rodzeństwo. Zgodnie z prawem osoby z tej grupy zobowiązane są alimentacyjnie wobec pozostałych, jeżeli wymaga tego sytuacja finansowa i życiowa, w której się znaleźli. Trzeba jednak pamiętać, że zakres obowiązku nie zawsze jest taki sam. Zawsze obejmuje on konieczność zaspokojenia potrzeb życiowych. W przypadku dzieci obowiązek alimentacyjny tyczy się także tych środków, które niezbędne są do wychowania i kształcenia. Kiedy ustalana jest wysokość alimentów, pod uwagę bierze się jednak nie tylko potrzeby osoby, która alimentów wymaga, ale także możliwości tych, którzy mają je płacić.

Podstawa prawna

Alimenty i zasady nimi rządzące są bardzo dokładnie opisane w polskim prawie. Obowiązek alimentacyjny reguluje Kodeks rodzinny i opiekuńczy, który pochodzi jeszcze z 1964 roku oraz jego nowelizacje, które weszły w życie dopiero w 2013 roku. Warto przy okazji wspomnieć, że są to dokumenty prawne, które od dawna wymagają większej aktualizacji i przemiany.

Alimenty rodziców wobec dzieci

To właśnie z tą sytuacją mamy do czynienia najczęściej. Zazwyczaj alimenty zasądzane są w przypadku rozwodu rodziców. Mają one wtedy zapewnić dziecku życie na poziomie nie różniącym się od tego sprzed rozwodu. Niestety, często wielu rodziców nie wywiązuje się z obowiązku alimentacyjnego. Alimenty nie są płacone regularnie, a często sprawa kończy się w sądzie. Warto dodać, że rodzice, którzy nie płacą alimentów na swoje dziecko, mogą trafić nawet do zakładu karnego.

Alimenty dzieci wobec rodziców

Kiedy rodzice nie dysponują odpowiednimi środkami finansowymi, aby mogli żyć na godnym poziomie, a ich dzieci są już dorosłe, ciąży na nich obowiązek alimentacyjny wobec rodziców. Wiele osób nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, że taki obowiązek w ogóle istnieje. Warto dodać, że jeżeli dzieci nie realizują swoich obowiązków w tym zakresie, rodzice mogą złożyć w sądzie stosowny pozew. Sąd może zasądzić konieczność miesięcznego regulowania alimentów. Określona zostanie nawet ich wysokość. Nie regulowanie należności może skończyć się tak, jak w przypadku rodziców, którzy nie płacą alimentów na swoje dzieci.

Ciekawym jest fakt, że polskie prawo dopuszcza obowiązek alimentacyjny także wobec powinowatych. Tutaj jednak muszą być spełnione określone warunki – trzeba między innymi udowodnić, że łożyło się na utrzymanie pasierbów.

Alimenty to świadczenia, które w wielu wypadkach okazują się być rozwiązaniem ratującym niemalże życie. Trzeba pamiętać, że nie zawsze są tylko fanaberią, przy pomocy której kobieta walczy z byłym już mężem. Założenie w sądzie sprawy o alimenty może mieć bardzo poważne konsekwencje.

Related Articles

Add Comment