W jaki sposób organ może wzruszyć decyzję administracyjną?

Category: porady prawne 86 0

Jak wiadomo, żaden urzędnik nie jest nieomylny. Czasami ludzie popełniają błędy, które mogą skutkować tym, że obywatel traci lub zyskuje. Jeżeli nie zorientuje się on samodzielnie i w odpowiednim czasie nie wniesie odwołania od decyzji administracyjnej do organu drugiej instancji, nie ma już możliwości wnioskowania o zmianę decyzji.
Istnieją jednak możliwości na wzruszenie decyzji administracyjnej w innym trybie. Przede wszystkim, jeżeli organ zorientuje się, że decyzja ma negatywny wpływ na sytuację strony i została ona wydana w błędny sposób, ma możliwość jej zmiany, za zgodą strony w trybie artykułu 155 Kodeksu postępowania administracyjnego. Poza tym, jeżeli sytuacja jest odmienna, organ może z urzędu wznowić postępowanie w danej sprawie. Wysyła wówczas postanowienie o wznowieniu postępowania, a po upływie odpowiedniego czasu wydaje nową decyzję. Tryb ten jest dość często wykorzystywany przez polskie urzędy.
Specyficzną formą wzruszenia decyzji, jest również stwierdzenie jej nieważności. Tutaj koniecznie wkracza już organ drugiej instancji, który może wszcząć postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji i po przeprowadzeniu postępowania stwierdzić jej nieważność. Następnie, organ pierwszej instancji musi wydać nowe rozstrzygnięcie w sprawie. Jest to jednak czynność bardzo ograniczona. Stwierdzić nieważność decyzji można w przypadku wydania jej przez organ niezgodnie z właściwością miejscową lub nieuprawniony. Istnieje również możliwość stwierdzenia jej nieważności, jeżeli wydana została ona z rażącym naruszeniem prawa. Trzeba jednak jasno wskazać na przepis, jaki został w rażący sposób naruszony.

Related Articles

Add Comment