Poświadczenie dziedziczenia

Category: porady prawne 20 0

Śmierć bliskiej osoby nie jest niczym przyjemnym. Najczęściej kojarzy się nam ona z bardzo ciężkim i przykrym okresem w naszym życiu, z uwagi na ból po stracie bliskiej osoby. Nie można jednakże zapominać o tym, aby w porę zająć się uregulowaniem spraw spadkowych. Należy pamiętać o tym, że jeżeli nie odrzucimy spadku w określonym terminie czasu, po jakimś czasie, automatycznie zostajemy uznani za spadkobierców po osobie zmarłych.

Nadal bardzo niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że dziedziczy się nie tylko majątek zmarłego, ale również jego długi, co może prowadzić do bankructwa i popadnięcia samemu w bardzo poważne kłopoty finansowe. Najlepszym rozwiązaniem jest więc, po załatwieniu spraw związanych z pochówkiem zmarłego udać się do kancelarii w celu sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia lub też aktu odrzucenia spadku.

Takie poświadczenie dziedziczenia oznacza dla nas w praktyce dokładnie to samo, co postanowienie sądu stwierdzające nabycie przez nas spadku. Potwierdza, że jesteśmy pełnoprawnymi spadkobiercami majątku po zmarłym. Można także przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza, co oznacza w praktyce, że przyjmujemy go jedynie do wysokości długów osoby zmarłej. Nie dziedziczymy więc tychże długów. W najgorszym wypadku nie pozostaje nam już nic ze spadku, który pozostawiła po sobie osoba zmarła. Poświadczenie dziedziczenia oznacza po prostu, że notariusz swoim podpisem potwierdza, że to my właśnie dziedziczymy po zmarłym.

Wielokrotnie zdarza się, że wierzyciele poszukują spadkobierców po swoim zmarłym dłużniku w celu windykowania ich za jego długi, których nie zdążył lub nie chciał spłacić, a które jeszcze nie uległy przedawnieniu. W takiej sytuacji wystarcza im właśnie poświadczenie dziedziczenia przed notariuszem, aby móc egzekwować swoje wierzytelności. Dlatego tak ważne jest, aby wybierać opcję poświadczenie dziedziczenia z dobrodziejstwem inwentarza, jeżeli zdajemy sobie sprawę z tego, że osoba zmarła mogła mieć i miała długi. Nie ryzykujemy wtedy swoim majątkiem w żaden sposób.

Dobrze jest podejmować w rodzinie takie trudne tematy, jeszcze za życia jej starszych członków, aby móc zdecydować z czystym sumieniem i pewnością, jakie poświadczenie dziedziczenia wybrać i nie być zaskoczonym sytuacją, która nas zastała po śmierci bliskiej osoby.

Oczywiście udając się do notariusza po poświadczenie dziedziczenia musimy zdawać sobie sprawę z konieczności uiszczenia opłat i ich możliwych kosztów. Bardzo często opłaty w kancelariach notarialnych są uzależnione od wartości spadku. Im wyższa kwota dziedziczonego spadku, tym więc wyższa opłata notarialna nas czeka. Jest to jednak konieczność i nie ma możliwości obniżenia tych opłat. Wynikają one bowiem z taksy notarialnej, która obowiązuje kancelarie notarialne na terytorium całej Rzeczypospolitej Polskiej. Nie ma więc sensu poszukiwanie innej tańszej kancelarii w swoim mieście. Najlepiej jest kierować się nazwiskiem notariusza i jego renomą w danym mieście. Dobrym wyjściem jest skonsultowanie się ze znajomymi i rodziną.

Related Articles

Add Comment