Licytacje komornicze

Category: komornik 23 0

Obecnie coraz więcej osób boryka się z problemami finansowymi. Wynika to z różnych rzeczy. Przede wszystkim jednak, przyczynił się do tego wszechobecny kryzys gospodarczy, który dotknął kilka lat temu całego świata.

Niektórym udało się przetrwać ten ciężki czas i nie przytrafiły im się licytacje komornicze ich nieruchomości i zajęcia rachunków bankowych, jednakże innym wiodło się nieco gorzej.

Ucierpieli przede wszystkim przedsiębiorcy, którzy niekiedy stracili dorobki całego swojego życia. Najczęściej poza kryzysem była to wina podjętych błędnych decyzji i zbyt dużych inwestycji, przekraczających możliwości finansowe firmy. Licytacje komornicze są bowiem ostatecznością i dotyczą jedynie spraw, w których nic innego nie dało się już zrobić, aby uchronić dane przedsiębiorstwo, czy osobę fizyczną przed taką trudną dla wszystkich sytuacją.

Prawo polskie od roku umożliwia nam ogłoszenie konsumenckiej upadłości, jednakże nie jest to wcale łatwy proces i nie każdemu z nas może się to udać. Liczne licytacje komornicze odbywają się z powodu długów zaciągniętych przez osoby prywatne w bankach, firmach pożyczkowych, a także z powodu dotacji, które zostały pobrane na dany cel i nie udało się tego zamierzonego celu zrealizować.

Aby sprawa trafiła do komornika potrzeba jednak nieco czasu. Pierwszym krokiem jest oczywiście, w przypadku spłaty zadłużenia skierowanie do dłużnika upomnienia, które daje mu czas wynoszący siedem dni na spłatę należności. Następnym krokiem może być już skierowanie sprawy do sądu, który ponownie wyśle dłużnikowi wezwanie do zapłaty. Dopiero w takiej sytuacji, sąd może wystawić tytuł egzekucyjny, który uprawnia komornika na przykład do zajęcia rachunku bankowego osoby zobowiązanej, lub też do zajęcia jej wynagrodzenia za pracę.

Jeżeli wspomniane powyżej kroki nie przynoszą rezultatów, ponieważ na przykład rachunek bankowy jest bez środków, a dana osoba nie jest nigdzie zatrudniona, kolejnym krokiem bywa właśnie skierowanie przez wierzyciela wniosku o wszczęcie egzekucji z nieruchomości osoby zadłużonej. Na licytacje komornicze trzeba jednak najpierw poczekać. Konieczne jest bowiem dwukrotne obwieszczenie o licytacji komorniczej danej nieruchomości. Strona ma oczywiście prawo skierowania odwołania lub zażalenia na działalność komornika.

Należy pamiętać o tym, że licytacje komornicze i egzekucja z nieruchomości są bardzo kosztownym działaniem i sąd z pewnością nie podejmuje takich decyzji, jeżeli dług wynosi tysiąc złotych. Nie ma możliwości egzekucji z nieruchomości, jeżeli kwota długu jest tak niska, że koszty samego działania przekraczają jej wysokość. W takiej sytuacji wydaje się postanowienie o umorzeniu egzekucji.

Licytacje komornicze dotyczą więc najczęściej spraw wartych dużo większe kwoty i raczej przedsiębiorstw, czy spółek. Osoby fizyczne, których zadłużenie nie jest wysokie, raczej nie powinny obawiać się tego, że komornik zlicytuje ich nieruchomość. Nie należy jednakże bagatelizować swoich długów i warto dogadywać się z wierzycielami, zanim cała sprawa trafi do sądu i do komornika.

Related Articles

Add Comment