Komornik sądowy

Category: komornik 35 0

W dzisiejszych czasach bardzo wiele osób boryka się z problemami długów i rosnących rachunków, których nie ma z czego zapłacić. Bardzo często z czasem nie ma już wyjścia z takiej sytuacji i do akcji wkracza komornik sądowy, który ma bardzo wiele uprawnień i może pozbawić dłużnika majątku całego życia.

Wiele słyszy się o sytuacjach w Polsce, w których komornik sądowy zabiera dłużnikom ich domy, czy inne nieruchomości i ruchomości, pozbawiając je dosłownie bez środków do życia.

Warto jest zrobić wszystko, aby nie dopuścić do takiej sytuacji, aby nasza należność nigdy nie trafiła do sądu i w następstwie do komornika sądowego. Pierwszym krokiem jest oczywiście nie dopuszczenie do tego, żeby powstały długi. Kiedy jednak ma to już miejsce, należy dokonać bezwzględnie wszelkich starań, aby dogadać się z wierzycielem w sprawie spłaty zobowiązania. Bardzo często wierzyciele postawieni pod ścianą umożliwiają ustanowienie układu ratalnego i spłatę długu w częściach. Niekiedy jednak nie ma takiej możliwości i bardzo szybko kierują oni wniosek do sądu, a ten wystawia tytuł egzekucyjny.

Komornik sądowy przyjmuje do realizacji taki tytuł wykonawczy i rozpoczyna egzekucję. W takiej sytuacji należy podjąć próbę kontaktu z komornikiem sądowym, ponieważ może się zdarzyć, że chętnie pójdzie on z nami na układ i zezwoli na spłatę długu w ratach. Wszystko zależy oczywiście od wysokości naszego zadłużenia oraz od naszej dobrej woli na samym początku.

Pamiętajmy bowiem o tym, że komornik sądowy ma prawo do tego, aby nachodzić nas w naszym domu i zajmować przedmioty stanowiące naszą własność. Może on również dokonywać prób zajęcia rachunków bankowych, czy też wynagrodzenia za pracę. Wystarczy, że komornik sądowy skieruje odpowiedni wniosek do banku lub do pracodawcy i jeżeli istnieje taka możliwość prawna, instytucje te są zmuszone przekazywać nasze środki na rachunek bankowy komornika.

Podobne możliwości jak komornik sądowy ma również komornik skarbowy, czyli osoba reprezentująca Urząd Skarbowy. Egzekwuje on od dłużników na przykład zobowiązania podatkowe. Zarówno jeden, jak i drugi ma w ostateczności możliwość wszczęcia egzekucji należności z nieruchomości, która stanowi własność dłużnika. Dlatego też tak bardzo istotnym jest, aby unikać kontaktu z komornikiem i próbować się z nim porozumieć w sprawie spłaty zadłużenia.

Komornik sądowy ma oczywiście swoje obowiązki służbowe i jest rozliczany ze swojej pracy, dlatego też nie możemy przeciągać struny w nieskończoność i bardzo ważne jest, żebyśmy dotrzymywali danego mu słowa i spłacali zobowiązanie zgodnie z umową. W innym wypadku, możemy być pewni, że będzie on stosował bardziej uciążliwe środki.

Popadnięcie w zadłużenie to dla każdego człowieka bardzo ciężki okres czasu i najważniejsze jest, aby robić wszystko, żeby jak najszybciej z tego zadłużenia wyjść. Czasami egzekucja komornicza okazuje się zbawieniem, ponieważ kończą się nieustanne telefony z banków i od innych wierzycieli oczekujących na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

Related Articles

Add Comment