Upadłość konsumencka

Category: porady prawne 28 0

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej to często jedyne rozwiązanie dla osób, które nie radzą sobie ze spłatą zobowiązań finansowych. Termin ten pojawił się w polskim prawie upadłościowym i naprawczym w 2009 roku. Odnosi się do osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej i polega na umorzeniu drogą postępowania sądowego całości lub części długów. Jednak do niedawna bardzo trudno było wszystkim zainteresowanym spełnić warunki, jakie określił ustawodawca, by ogłoszenie upadłości mogło dojść do skutku. Należało wykazać przede wszystkim zupełny brak własnej winy w powstaniu zadłużenia, do którego przyczyniły się trudne wówczas do przewidzenia okoliczności. Dłużnik z własnej kieszeni musiał także pokryć koszty całego postępowania upadłościowego. Dopiero nowelizacja przepisów na początku 2015 roku przyniosła istotne zmiany w tym zakresie.
Aktualnie obowiązujące prawo umożliwia większej liczbie osób wyjście z problemów finansowych przez ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Przed sądem trzeba udowodnić, że do niewypłacalności nie doszło ani na skutek własnej winy, ani własnych zaniedbań. Koszt złożenia wniosku to 30zł. O ogłoszenie upadłości mogą wnioskować nawet osoby, które nie dysponują majątkiem na opłacenie kosztów całego postępowania. W takich okolicznościach pokrywa je Skarb Państwa. Można ubiegać się również o zwolnienie z opłaty za sam wniosek. Jego wypełnienie nie przysparza już tylu kłopotów co przed zmianą przepisów, jednak na pewno korzystniej robić to z pomocą prawnika. Wnioskując o ogłoszenie upadłości, trzeba poinformować sąd o całym posiadanym zadłużeniu, jego zabezpieczeniach, terminach spłaty i wszystkich wierzycielach. Ukrywanie informacji działa tylko na niekorzyść dłużnika, bo sąd nie bierze pod uwagę kwoty zadłużenia, a sytuację, która przyczyniła się do jego powstania. Każdy wniosek o upadłość konsumencką podlega szczegółowej analizie, również dlatego, by wyeliminować próby oszustwa. Decyzja korzystna dla wnioskodawcy oznacza początek postępowania likwidacyjnego. Polega ono na sprzedaniu majątku konsumenta i zaplanowaniu spłaty zadłużenia na najbliższe trzy lata. Nowe przepisy prawne stawiają na pierwszym miejscu ochronę interesów konsumenta, a w dalszej kolejności znajduje się zaspokojenie wierzycieli. Dlatego dłużnik nie musi obawiać się, że w wyniku postępowania zabraknie mu środków na życie. Rozprawa sądowa może zakończyć się też umorzeniem wszystkich zobowiązań finansowych, ale tylko w przypadku naprawdę trudnej sytuacji.

Zmiany w prawie nie wprowadziły możliwości wspólnego wnioskowania o upadłość konsumencką przez małżeństwo, na co wiele osób liczyło. Chociaż ogłoszenie upadłości może wydawać się korzystne dla samego dłużnika, nie zawsze takie być musi dla jego bliskich. To właśnie na nich może spaść ciężar spłaty zobowiązań, które poręczyli. Konsument z kolei musi liczyć się też z koniecznością spłaty długów, które nie podlegają umorzeniu. Zaliczają się do nich na przykład alimenty czy różnego rodzaju  kary finansowe typu grzywna.

Related Articles

Add Comment