Jakie prawa przysługują rodzicom?

Category: porady prawne 49 0

Bycie rodzicem oznacza zarówno prawa, jak i obowiązki względem dziecka. Te najważniejsze ujęto w Konstytucji, a całą resztę precyzuje szczegółowo Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy. Dotyczą one wielu sytuacji z życia codziennego, również takich jak pobyt dziecka w szpitalu czy załatwianie spraw urzędowych z jego udziałem. Orientując się w przepisach prawnych, rodzice mogą żądać ich przestrzegania, zwłaszcza wtedy, gdy zauważą, że pewne instytucje je naruszają. W razie wątpliwości pomocą służy także biuro Rzecznika Praw Dziecka.
Rodzice mogą wychowywać dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Konstytucja zabrania im stosowania przemocy, za co w rażących przypadkach grozić może nawet kara pozbawienia władzy rodzicielskiej. Do obowiązków mamy i taty należy dbanie o zdrowie dziecka i jego edukację, dopóki pociecha nie ukończy osiemnastego roku życia. Również, jeśli chodzi o sprawy majątkowe małoletniego dziecka, decydujący głos mają rodzice. Nawet wtedy, gdy są po rozwodzie, decyzje powinni podejmować razem. Wychowując dzieci, rodzice mogą liczyć na ulgi podatkowe, a ci w trudnej sytuacji materialnej- na wsparcie w postaci zasiłków rodzinnych.
Rodzice dziecka, które zachoruje i wymaga pomocy lekarskiej w przychodni czy w szpitalu, powinni znać przysługujące im wówczas prawa. Chodzi miedzy innymi o prawo do obecności podczas badań i szczepień małego pacjenta, a także o prawo do informacji na temat jego zdrowia. Wykonywanie zabiegów w czasie pobytu w szpitalu zawsze wymaga zgody rodzica. Gdy dziecko ukończyło już 16 lat, potrzeba także i jego zgody. Wyjątek stanowi tu nagły przypadek i przeprowadzenie zabiegu ratującego życie. W szpitalu dziecku mogą towarzyszyć rodzice. Jednak obecność przez całą dobę, zależnie od szpitala, może wiązać się  koniecznością wniesienia dodatkowej opłaty. Na żądanie mamy i taty, dziecko może zostać wypisane ze szpitala lub przeniesione do innego.
Za realizację przez dziecko obowiązku nauki odpowiadają rodzice. Przysługuje im prawo wyboru szkoły. Mogą też zdecydować, że dziecko będzie uczyło się w domu, ale dopiero po uzyskaniu zgody odpowiednich władz. Gdy rodzice uważają, że dziecku wystawiono niesprawiedliwą ocenę, mają prawo do złożenia wniosku o dodatkowy sprawdzian. Z kolei, jeśli pociecha przewyższa wiedzą i umiejętnościami swoich rówieśników z klasy, można wnioskować o przeniesienie jej do wyższej klasy.
Z załatwianiem spraw urzędowych związane są kolejne prawa, które przysługują rodzicom. To oni wnioskują o wydanie osobie małoletniej paszportu czy innego potrzebnego dokumentu. Jeśli dojdzie do sytuacji, w której dziecko musi zeznawać w sądzie czy na policji, rodzice mogą mu towarzyszyć.

Gdy dziecko ukończy 13 lat, zgodnie z prawem, posiada już ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Oznacza to prawo do podejmowania pewnych decyzji o sobie. Trzynastolatek może nie tylko robić drobne zakupy w sklepach, ale także wyrazić na rozprawie rozwodowej rodziców chęć zamieszkania z jednym z nich i sąd na pewno weźmie pod uwagę jego zdanie.

Related Articles

Add Comment